Sacrament van verzoening

Vieren wij het sacrament van de verzoening

VERGEVING TE ONTVANGEN VOOR DE KRACHT TOT VERANDERING

Mijn leven is niet de toepassing van een verordening die gehoorzaamt uit angst voor straf. Het is een ontmoeting-confrontatie met Jezus Christus, en thermisch steeg voor mij.

Het sacrament van de verzoening of bekentenis te vergiffenis van de wonden vragen dat ik hebben toegebracht aan de vriendschap van God de vader, in de persoon van Jezus en zijn broeders. Wanneer twee vrienden ontmoeten elkaar vertrouwen wat ze hebben op het hart. Ik ontmoet toen Jezus Christus in het sacrament van de verzoening:

• Hij vertelt me zijn genadige liefde, zijn verlangen om geef mezelf de vader vergeving, zijn bereid om te helpen me het verbeteren van mijn leven;
• Op mijn beurt communiceren ik mijn ongenoegen te hebben last van zijn vriendschap door woorden, acties, specifieke omissies; mijn verlangen om te lijken op meer wijzen op een aspect van mijn leven die ik ernaar streven zal om te verbeteren.
– Gebed –

O God onze vader, die zich manifesteert van uw liefde en genade, vooral in het sacrament van vergeving, geef me de geest der waarheid want ik kan mijn zonden erkennen en bekennen ze met nederigheid.
Vergeef me als ik soms passief opbrengst om te zondigen en geef me een groot hart niet om te ontsnappen aan het beroep van het evangelie, van mijn geweten en de aanwezigheid van anderen en om u te dienen met vreugde en vrede. Amen.

GEWETENSONDERZOEK een onderzoek van geweten is de eerste stap naar onze conversie; is de pauze onze egoïsme; p oprechtheid zonder bedrog voor God en onszelf; je verlangen om te willen terugkeren naar het licht, na onze zonde.

Wat wij voorstellen is een eenvoudige trace en ontdek de schoonheid en de hoogte van onze menselijke en christelijke roeping te controleren ons leven

LEVEN MET GOD
Geloof is een genade van God, waarvoor onze dank hem, maar ook een geschenk te zijn aanvaard, bewaard, verdedigd, gegroeid en steeds meer verdiept

• Wijden sommige’ tijd om te reflecteren op wat het betekent om Christian (zeggen ja = God), in het gezin, op het werk, in het gezicht van problemen van de samenleving?
• Wat doen ik doen om te leren meer over Jezus Christus?
• Ik lees soms het evangelie
• Deelnemen aan de heilige mis om getuigen van het geloof en onze broeders en zusters, om te horen van het woord van de heer en zijn lichaam ontvangen?
• Bewust en zonder te ontvangen van de sacramenten van de Eucharistie en verzoening oppervlakkigheid?
• Levend zondag als “de dag des heren” of ik laat mezelf meeslepen door werk, door de dorst naar winst, door buitensporige plezier?
• Hebben beschuldigd of beoordeeld God voor die dingen die niet gaan zoals ik wilde of in geslaagd om met vertrouwen zijn tegemoet te komen zal?
• Draag mezelf, elke dag, een beetje’ van tijd tot gebed aan mijn ontmoeting met God te verdiepen en aan hem vertrouwen?
• Neem dan alleen wanneer ik hulp nodig of kan ik dank ook de heer voor de vele tekenen en voordelen van zijn liefde?
• Sommige tijd te besteden “langdurige stop” absorberen in gebed tot niet laat me volledig de zorgen van het leven?
• Samen met mijn familie ik bidden en danken de heer voor gezondheid, voedsel, kids?
LEVEN MET DE VOLGENDE
“Ik geef je een nieuw gebod, – zegt de heer – dat gij elkaar liefde; zoals ik heb liefgehad u, dat gij ook houden van elkaar (Johannes 13.34)

• Mijn gevoelens waren altijd bedoeld voor het welzijn van anderen of hielp hem in moeilijkheden? of was ik chagrijnig, egoïstisch, jaloers, aanmatigend?
• Ik beledigd, beledigd iedereen belasterd?
• Ik voelde het verlangen om wraak te nemen?
• Ik ben jaloers van wat anderen hebben of weten hoe te doen?
• Anderen helpen in nood of verspillen geld op de nutteloze dingen of grillen?
GEZINSLEVEN
• Ik accepteer mijn beperkingen en gebreken, en ik heb vertrouwen in de heer die mij geneest?
• Ik heb kunnen rijden met intelligentie en voorzichtigheid dat ik mijn gedachten of mijn seksuele fantasieën, mijn verlangens, mijn acties domineren?
• Er vulgair seksualiteit met een grof taalgebruik, met toespraken of films en papieren?
• Ik zorg van dingen en het milieu die mij omringt?
• Ik weet accepteren kritiek met nederigheid ik te gelde maken van mijn fouten of zijn trots en arrogante met iemand corrigeer me?

SOCIAAL ENGAGEMENT
• Ik heb geprobeerd om mijn best op werk, of ik was lui, vadsig, onverantwoordelijk?
• Ik ben vastbesloten, om de beste van mijn vermogen, ter bevordering van het gemeenschappelijk goed, of ik begunstigd het onrecht en de corruptie?
• Ik heb mijn plicht jegens degenen in nood? Ik verheugd over initiatieven voor de armen in de buurt en ver, of onverschillig bleef?

BETROKKENHEID IN DE KERK
• Ik me bewust ben van die behoren tot de kerk (= familie van God's kinderen)?
• Was ik aanwezig bij het leven van mijn parochie Gemeenschap, die een beetje bieden:’ van mijn tijd en mijn capaciteiten
• Gevoel liefde voor mijn Gemeenschap en ik opleiding en liefdadigheid initiatieven bevorderd door de parochie ontvangen heb? Ik bad en priesterlijke en religieuze roepingen bevorderd?
• Ik kritiek met kwade bedoelingen de pastoor en de leken die zich in parochie, of elders bezighouden? Ik bad voor de predikanten van de kerk: paus, bisschoppen, priesters en religieuzen?

RITE VAN DE BEKENTENIS

Word je bewust van uw zonden en ellende; nu, in de hoop, va’ om te zeggen tot Christus en de kerk, vertegenwoordigd door de priester, de tekortkomingen en de vreugde van vriendschap Gods vergeving te aanvaarden.

De priester schakelt boetvaardig aanhef:

SAC.: in de naam van de vader, de zoon en de Heilige Geest
Pen.: Amen
SAC.: de heer worden in je hart en in uw woorden zodat u kunt uw zonden belijden

De boetvaardigen verklaart het tijdstip van haar laatste bekentenis en zegt dat zijn zonden. De priester, nadat nuttige adviezen dringt er bij de boetvaardigen tot uitdrukkelijke bekering met een daad van berouw:

MIJN GOD, IK VIND HET JAMMER EN IK BETREUR HARTE VOOR MIJN ZONDEN, OMDAT ZONDIG IK VERDIEND UW STRAF EN NOG VEEL MEER, WANT IK HEB BELEDIGD U ONEINDIG GOED EN WAARDIG BEMIND TE WORDEN BOVEN AL HET ANDERE. STEL U MET UW HEILIGE STEUN DIN NO OFFENSE OOIT WEER EN OM TE ONTSNAPPEN VAN DE IN DE OMGEVING VAN GELEGENHEDEN VAN DE ZONDE.
HEER, ONTFERM U VERGEEF MIJ.

De priester geeft absolution:

SAC.: God, de vader van barmhartigheden, die verzoend van de wereld met de dood en opstanding van zijn zoon, en de Heilige Geest voor de verlossing van de zonden is uitgestort, geef u, via het ministerie van de kerk, vrede en vergeving.
EN NU IK U VAN UW ZONDEN IN DE NAAM VAN DE VADER ONTSLAAT, DE ZOON EN DE HEILIGE GEEST.

De heer heeft uw zonden vergeven. VA’ in vrede!