Gebed op Notre Dame du Laus

Lord Jesus dat de Laus toe te geven aan uw goddelijke moeder voor de conversie van de zondaars, je wilde de eerwaarde zuster Benedetta het hulpmiddel van de wonderen die het moesten opereren was, Schenk ons, door bemiddeling van uw heilige moeder, grace, die vurig wij u vragen.
Zo