Chaplet van het heilig kind Jezus

Baby Jezus
Baby Jezus

Jezus zelf verwaardigde te onthullen deze weinig rozenkrans op de eerbiedwaardige Margaretha van het Heilig Sacrament, een Ongeschoeide Karmeliet non (overl. 26 mei 1648 in Beaune Frankrijk de Carmel), aandringen haar hem om bekend te maken onder de gelovigen, speciale dank, voor veelbelovende degenen die reciteren met bedoeling ter ere van de mysteries van de goddelijke kindertijd.

Ze is gehandeld in volgorde:

1. drie keer “En het woord vlees geworden”; Onze vader…”

2. eenmaal “En het woord vlees geworden en heeft onder ons gewoond”

3. twaalf keer: “Ave Maria”.

4. eenmaal “Eer aan de vader en de zoon, enz.…”

De 3 “Onze vader” zijn ter ere van de drie personen van de Heilige familie

de 12 “Ave” willen herinneren de 12 geheimen van jeugd van de heer