Gebed tot Saint Jude Thaddeus

Of St. Jude Thaddeus, apostel en bloedverwant van Jezus dat u gaf uw leven aan de heer! De naam van de verrader is een reden dat velen zal vergeten, maar de kerk eren u en roept universeel als beschermer van de meest wanhopige gevallen, bedrijf zonder remedie. Bemiddelen voor mij wordt zo ellendig; doet gebruik, ik smeek u, dat bijzonder voorrecht verleend aan u te brengen zichtbaar en onmiddellijke hulp waar hulp is bijna onmogelijk… Komen tot mijn redding in deze grote nood, zodat ik het comfort en de bescherming van de hemel in al mijn proeven, leed en nood, met name ontvangen kan… (express uw behoeften), en de heer met u kan bedanken voor alle eeuwigheid. Ik belofte, of St. Jude, om altijd dankbaar van deze grote gunst en niet ooit ophouden te vereren u als mijn bijzondere en machtige beschermer en doen wat zal zij in mijn macht ter bevordering van de toewijding aan u. Amen

Onze vader – Gloria