Gebed tot Saint Anthony van Padua

O God, goede en barmhartige vader, u koos St Anthony als een getuige van het evangelie en de boodschapper van de vrede in het midden van uw volk, hoor het gebed dat u voorzien in zijn voorspraak.
Santificala elke familie, helpen haar groeien in geloof; Het behoudt de eenheid, vrede en sereniteit. Bless onze kinderen, jonge mensen te beschermen.
Help iedereen die aan ziekte, lijden en eenzaamheid lijdt.
Steun ons in de strikken van elke dag, geef ons uw liefde.
Door Christus onze Heer, Amen.

(Eccl goedgekeurd.)